سایتهای مفید دانش آموزان

سایتهای مفید دانش آموزان

http://www.kinderart.com
اين سايت به آموزش هنر براي كودكان پرداخته است. عناويني همچون آموزش معماري در سطح كودكان، كتاب هاي هنر كودكان، هنرمندان و اساطيرهنر، بولتن هاي هنري كودكان، روش هاي تدريس هنر به كودكان، طراحي، نقاشي هاي ديواري، نقاشي هاي كودكان ومنظور آنها، آموزش روشهاي تدريس براي معلمين رامي توان در اين سايت پيدا كرد.

http://nces.ed.gov

یکی از سایتهای مفید دانش آموزان به موسسه آموزش رياضيات تعلق دارد. در اين سايت شما مي توانيد با روش هاي تدريس رياضيات به دانش آموزان از سنين پيش دبستاني تا متوسطه آشنا شويد.

خبرها، كاتالوگ الكترونيكي منتشر شده در موسسه، كلاس هاي دانش آموزان، برنامه هاي آموزشي، روش هاي تفهيم بهتر مطالب به دانش آموزان، امكانات جست و جو براي يافتن مدارس، كالج ها و كتابخانه هاي مرتبط با آموزش رياضيات از ديگر عناوين موجود دراين سايت مي باشند.

http://www.eduplace.com

اين سايت به ارائه مطابي درباره آموزش كودكان مي پردازد. منابع ازطلاعاتي درباره آموزش، امكان جست وجوي مطالب، كتابخانه، بازي هاي آموزشي، آموزش براي كودكان زير 8 سال، آموزش زبان، هنر، خواندن، آموزش رياضيات، آموزش علوم پايه، علوم، روش هاي آموزش به كودكان براي والدين آموزش، كودكانه وروش هاي جديد تدريس را مي توان در اين سايت پيدا كرد.

http://www.spellingbee.com

اين سايت به معرفي مركز هجي كردن كلمات توسط دانش آموزان مي پردازد. اين مركز كه يكي از زير مجموعه هاي آموزش زبان در امريكا مي با شد با برگزاي مسابقه اي سالانه به دانش آموزاني كه در هجي كردن كلمات موفق هستند جوايزي با نام زنبور هجي كن ارائه مي كند. در اين سايت به معرفي مسابقات افراد برنده، خبرهاي جديد وقوانين حاكم بر مسابقه پرداخته است.

http://www.directedcreativity.com

در اين سايت به بررسي يكي از تواناي هاي خدادادي انسان براي درك بيشتر ويادگيري پرداخته مي شود كه همانا تفكر باشد. روش هاي تقويت حافظه وتفكر، يادگيري بيشتر با استفاده از توانايي تفكر، مقالات ارائه شده در اين زمينه معرفي، روش هاي صحيح فكر كردن، روشهاي مطالعه با سرعت ويادگيري زياد و معرفي كتب در اين زمينه از مطالب مندرج در اين سايت مي باشد.

http://www.gogeraphic.com

اين سايت به آموزش جغرافيا مي پردازد سطوح آموزشي كه اين سايت در بر مي گيرد از پيش دبستاني تا متوسطه مي باشد. آموزش پرچم كشورهاي مختلف معرفي كشورها معرفي وآموزش نقشه ها كره جغرافيايي و پيدا كردن مردم جهان امكانات جست وجو در سايت مطالبي براي معلمان جغرافيا براي آموزش بهتر را مي توان از عنا وين مند رج در اين سايت نام برد.

http://www.johnevansspeaker.com

در اين سايت به آموزش و ارائه روش هاي سخنراني و صحبت كردن در كلاس هاي آموزشي و هم چنين نحوه آموزش در كلاس هاي درسي پرداخته مي شود. روش برخورد معلم با دانش آموزان وصحبت هاي معلم مي تواند نوعي حس اعتماد ايجاد كند كه مي تواند باعث آموزش بيش تر دانش آموزان ويا شركت كنندگان در كلاسهاي آموشي گردر اين سايت مي توان روش ها مطالعات وتحقيقات انجام شده در اين موسسه را مشاهده كرد ودرباره هر كدام به كسب اطلاعات پرداخت.

http://www.mordowling.com

در اين سايت به آموزش تاريخ به كودكان پرداخته مي شود. دوران پيش از تاريخ، روميان، مصر، جنگ هاي صليبي در فلسطين، تاريخ خاور ميانه وشمال آفريقا، تاريخ ايرن، رم، يونان، ژاپن، كانادا، روسيه، جنگ هاي جهاني، دوران رنسانس، دوران مياني، تاريخ امريكاي جنوبي، تاريخ مكزيك وامريكاي مركزي، تاريخ چين، آفريقاي كنوني، داستانهايي از اقوام آفريقايي، تاريخ هندوستان، امكان download درسهاي تاريخ ووپرسش هاي درباره دوران مختلف تاريخي وروش تدريس تاريخ را مي توان از عناويني دانست كه در اين سايت مندرج مي باشد.

 

http://www.pacificnet.net/~mandel/

اين سايت تحت عنوان معلمان به معلمان كمك مي كنند به ارائه روش هاي تدريس ومشكلات معلمان مي پردازد در اين سايت مي توان روش هاي تدريس، منابع آموزشي، كتاب راهنماي معلمان، مرجع جديدي براي نحوه طرح سؤالات، نحو تدريس دروس زبان، هنر، مديريت كلاس، آموزش رياضيات، آموزش علوم، علوم پايه آموزش استثنايي، را از عناوين مندرج در اين سايت مي توان نام برد.

http://www.schoolnet.ir

یکی از سایتهای مفید دانش آموزان، سایت شبكه مدرسه ايران است . اين شبكه كه توانمند سازي جوانان با فناوري ها ي نو را شعار خود قرار داده است به ارائه مطالبي درباره آموزش براي دانش آموزان ايراني مي پردازد. معرفي گروه مدرسه، باشگاه هاي مرتبطف آموزش، پژوهش، مسابقات، گفتگو، پيوندها وپست الكترونيكي، رويدادها وامكان جست وجوي مطالب مورد نياز را از طريق موتو جست وجو قرار داده شده در اين سايت را مي توان از عناوين مندرج در اين سايت نام برد.

http://www.topmarks.co.uk/

اين سايت به ارائه مطالب آموزشي به كودكان مي پردازد. كمك به حل تمرينات خانه، كمك براي امتحانات، آموزش GCSEآموزشA-level نكته هاي آموزشي، امكان جستوجوي مطالب در سايت، آموزش دروس: هنر، نجوم، زيست شناسي، اقتصاد شيمي، فيزيك، اصول طراحي، محيط زيست، كمك در حل مسائل وامتحانات( كمك آموزشي )، جغرافيا، تاريخ، فناوري، اطلاعات براي كودكان، زبان، رياضيات، آموزش به روش هاي چند رسانه اي، موزه ها، موزيك، منابع اطلاعاتي و بانك هاي داده ها، علوم تجربي، جامعه شناسي، مطالب كمكي براي معلمان، بازي ورياضي، تخته سفيد هوشمند، مرجعي براي كمك به اوليا جهت كمك به دانش آموزان براي يادگيري هرچه بهتر مطالب درسي و داستانهاي تاريخي وهم چنين مطالب ديگر آموزشي را مي توان از عناوين اين سايت نام برد.

سایتهای مفید دانش آموزان

http://www.academicinfo.net/

اين سايت به ارائه يك راهنماي جامع درباره آموزش علوم به معلمان مي پردازد. روش تدريس درس هاي مختلف در اين سايت آورده شده است و مي توان با انتخاب هر كدام ازدروس و مطالب آموزشي كه مد نظركاربر است به اطلاعاتي كه درباره آن ها در ساسيت گنجانده شده است دسترسي پيدا كرد. امكانات جست وجو در اين سايت به وسيله موتور جست وجو و و Indexالفبايي، فروشگاه كتاب، اخبار وگزارش رويدادها، برنامه هاي آموزشي از سطوح پيش دبستاني تا دانشگاهي، هنر، طراحي، اقتصاد، كامپيوتر، فناوري اطلاعات، آموزش براي معلمان، معرفي مراكز آموزشي فني، كتابخانه هاي ديجيتالي، آموزش و بسياري عنوان ديگر را مي توان در اين سايت مشاهده كرده و درباره آنها به كسب اطلاعات پرداخت.

http://www.education-world.com

یکی از سایتهای مفید دانش آموزان، سایت دنیای آموزش  مي باشد. در اين سايت امكانات جست وجوي ساده و پيشرفته قرار داده شده است مي توان خبرها و گزارش رويدادهاي جديد را نيز در اين سايت مشاهده كرد، روش هاي تدريس، طرح درس، خبر نامه مدرسه، آموزش تكنولوژي وكاربرد آن در آموزش، آموزش در منازل، برنامه هاي آموزشي ارائه شده توسط معلمان برتر، خبرهايي براي معلمان برتر، خبرهايي براي كودكان، بازي ها وپازل هاي كمك آموزشي، ژورنال آموزشي براي معلمان، پرسش وپاسخ هاي رايج اوليا از معلمان و مطالب خواندني ديگر را مي توان از عناوين اين سايت نام برد.

http://www.educationplanet.com

سياره آموزش نام اين سايت مي باشد. در اين سايت امكانات جست وجو وعضويت قرار داده شده است. موسسان سايت آن را بهترين مرجع اينترنتي براي دانش آموزان ومعلمان خوانده اند. آموزش در زمينه هاي هنر موسيقي آموزش كودكان با سنين k-12، آموزش براي معلمان روش تدريس زبان، آموزش جغرافيا، نقشه ها، پرچم كشورها، آموزش رياضيات، جبر، روش استفاده از ابزارهاي تحقيقاتي، كتابخانه هاي الكترونيكي، آموزش علوم پايه، نجوم، علوم زيستي، محيط زيست، علوم پايه، تاريخ، اقتصاد، اخبار، روش تدريس، آموزش روش تحقيق وبسياري مطالب ديگر را مي توان از عناوين اين سايت بر شمرد.

http://www.nwrel.org/sky/

اين سايت شبكه معلمان نام درارد كه به گفته موسسان آن بهترين مرجع براي معلمان در زمينه تبادل اطلاعات در زمينه آموزش و روش هاي تدريس مي باشد. امكان گفت وگو ي اعضا با يك ديگر، پروژه هاي انجام گرفته ونتايج حاصل از آن ها، روش ها ي تدريس، ملاقات ها وهمايش ها، تصاويري از كلاسهاي درس برتر، آموزش و روش تدريس استاندارد و پيشرفته، كتابخانه الكترونيكي، امكانات جست وجو در مطالب سايت و خبرهايي از تازه هاي آموزش را مي توان از عناويني نام برد كه در اين سايت قابل مشاهده هستند.

http://www.nfgcc.org

موسسه بين المللي تحقيقات و آموزش به كودكان نابغه در اين سايت به ارائه فعاليت هاي انجام شده در آن موسسه و تحقيقات انجام گرفته مي پردازد . اين موسسسه كه حدود 30 سال قدمت دارد به شناسايي و آموزش كودكان نابغه مي پردازد تا بتوانند از توانايي ها ي خدادادي خود بيش ترين بهره برداي را انجام دهند. در اين سايت مي توان اخبار واطلاعاتي در باره فعاليت هاي انجمن براي شناسايي افراد وكودكان تيز هوش را مشاهده كرد، همچنين تست هاي هوش براي مشخص كردن ميزان هوش و استعداد كودكان تيز هوش و مطالبي ديگر در باره اين كودكان را مي توان در اين سايت مشاهده كرده و در باره آنها به كسب اطلاعات پرداخت.

http://classroomclipart.com/

در اين سايت به ارائه تصاوير وانيميشن هاي كوتاه آموزشي براي كودكان پرداخته شده مي شود. امكان عضويت در اين سايت فراهم آمده است، همچنين عناوين زيادي از موضوعات را مي توان در صفحه اصلي سايت مشاهده كرد كه با انتخاب كدام از آنها مي توان به تصاوير و يا انيميشن مربوطه دسترسي پيدا كرد. تصاويري از طبيعت، حيوانات، تاريخي و بسياري عناوين ديگر را مي توان در بخش تصاوير منتخب اين سايت مشاهده نمود. خبر نامه سايت را نيز مي توان از طريق E-mail دريافت نمود. مطالب يا تصاويري را كه مد نظر كاربر است را مي توان در اين سايت با استفاده از موتور جست وجوي آن جست وجو كرد.

http://www.pinkmonkey.com/index2.asp

سايت ميمون صورتي را كه در اينجا مشاهده مي شود به ارائه مطالب آموزشي و تفريحي براي كودكان مي پردازد. در اين سايت امكانات جست وجو در مطالب قرار داده شده است هم چنين نكات آموزشي، كتابخانه ديجيتالي، مطالب كمك آموزشي، برنامه هاي آموزشي، روش هاي تدريس براي كودكان، خبرهاي بسيار از رويدادها و مطالب براي آموزش كودكان را مي توان از عناوين مطرح در اين سايت نام برد.

http://www.kindzon.ws/

در اين سايت به آموزش كودكان در زمينه حقايق موجود در طبيعت و علوم پرداخته مي شود. امكانات جست وجو در سايت فراهم آمده است حقايقي درباره حيوانات، جغرافيا، زبان هاي خارجي، روش هاي تدريس و برنامه هاي آموزشي، آموزش رياضيات، آموزش براي معلمين را مي توان از عناوين مندرج دراين سايت نام برد.

 

http://www.edu4kids.com/

آموزش براي كودكان، نام اين سايت مي باشد. در اين سايت به ارائه آخرين روش هاي آموزش براي كودكان و دانش آموزان از سطح پيش دبستاني تا متوسطه پرداخته مي شود. امكان عضويت در اين سايت فراهم آمده است، همچنين Link به سايت هاي مرتبط نيز در سايت گنجانده شده است. آموزش رياضيات، آموزش اقتصاد و پول،آموزش مطالب عمومي به كودكان، آموزش زبان هاي خارجي و آموزش علوم پايه را مي توان در اين سايت مشاهده كردو در صورت پركردن فرم عضويت سايت به اطلاعات آن دست رسي پيدا نمود.

http://www.aboutschool.com

در اين سايت به آموزش علوم مختلف به صورت تصويري وجالب پرداخته مي شود. آموزش تاريخ، آموزش علوم تجربي، هنر، موسيقي، آموزش رياضيات، آموزش و مهارت درخواندن و بازي هاي آموزشي را مي توان از عناوين آموزشي مندرج در اين سايت نام برد.

http://www.eeyorespatch.co.uk/

در اين سايت آموزش هاي جهت يادگيري علوم توسط كوكان ارائه مي شود. آموزش رياضيات، آموزش علوم تجربي، آموزش زبان انگليسي، آموزش جغرافيا، Link هاي مرتبط به آموزش كودكان و معرفي همكاران موسسه آموزشي Eeyores pach را مي توان از عناوين مندرج در اين سايت نام برد.

http://www.aplles4teacher.com/

اين سايت به معرفي يك پايگاه اطلاعاتي و مرجع براي معرفي روش هاي تدريس به كودكان مي پردازد. نام سايت سيب هايي براي معلمان مي باشد. در اين سايت به معرفي روش تدريس هنر، زبان هاي خارجي، رياضيات، علوم پايه، مطالب كمك آموزشي، تكنولوژي آموزشي و معرفي معلمان نمونه پرداخته مي شود. هم چنين مي توان خبرنامه رايگان سايت، پازل هاي كمك آموزشي، تصاوير رنگ شدني براي آموزش نقاشي به كودكان، سرگرمي براي منزلLink به سايت هاي مرتبط، آموزش محافظت در برابر آتش سوزي، معرفي جشن هاي معروف بين المللي، موسيقي براي كودكان، آموزش محافظت از سلامتي دندان، روزهاي جهاني، اخبار آموزشي، روش هاي آموزش زير مجوعه هاي رياضيات و مطالب خواندني ديگر را مي توان از عناوين مندرج در اين سايت نام برد.

http://www.educatingjane.com/

اين سايت به ارائه مطالب آموزشي براي دختران دانش آموز مي پردازد. خبرنامه رايگان، فعاليت هاي انجام شده، سوال و جواب هايي درباره دختران، امكان جست وجو در سايت، سرگرمي هاي براي دختران و بسياري مطالب ديگر كه مخصوص دختران در اين سايت قرار داده شده است را مي توان از عناوين مطرح شده در اين سايت نام برد.

http://quizzes.ennovations.com.sg/

در اين سايت به ارائه سؤالات و تست هايي براي سنجش سطح دانش، دانش آموزان پرداخته مي شود. امكان ثبت نام در اين سايت قرار داده شده است، هم چنين خبر هاي جديد، سوال ها و رشته هاي مختلف و انواع سؤالات مطرح شده براي هر رشته از مواردي است كه در اين سايت در معرض ديد بازديد كنندگان قرار مي گيرد.

http://www.hometown.aol.com/book64/page1.html

در اين سايت به معرفي يك كتابخانه الكترونيكي آموزشي براي كودكان پرداخته مي شود. حيوانات، مورچه ها، تاريخ امريكا، تاريخ ملل، محيط زيست، هنر، رياضيات، سرگرمي ها، آموزش استثنايي، علوم پايه و مراجع آموزشي براي معلمان را مي توان از عناوين مندرج در اين سايت برشمرد.

http://www.k12science.ati.stevens-tech.edu/collabprojs

اين سايت به آموزش علوم فني و مهندسي مي پردازد.برنامه هاي آموزشي سنين12 سال به بالا در اين بخش از سايت به نمايش در آمده است. حرارت، بخار، دما سنج، اصول اوليه سيالات براي كودكان، اصول اوليه ژنتيك براي كودكان، بازي ها و برنامه هاي آموزشي درباره آب، اطلاعات و برنامه هاي آموزشي درباره خورشيد و نور آفتاب، چرخه طبيعت، زيست جانداران دريايي، نقش آب در زندگي انسان و مطالب آموزشي درباره نجوم و فضا را مي توان از مطالب اين سايت برشمرد.

http://www.odysseymagazine.com/

در اين سايت به نام اديسه مي توان به مطالب علمي آموزشي براي كودكان دسترسي پيدا كرد. مطالب علمي براي رشته هاي مختلف علوم، كلاس آموزشي مجازي علوم، سرگرمي ها، مطالب آموزشي و كمك آموزشي براي معلمان، امكان ثبت نام در سايت، كاردستي هاي علمي را مي توان از عناوين مندرج در اين سايت بر شمرد.

http://www.exscitec.com

اين سايت به نام عجايب علمي به ارائه مطالب علمي براي يادگيري كودكان و نوجوانان مي پردازد. برنامه هاي آموزشي مركز آموزشي، Link هاي قرار داده شده در سايت، معرفي مؤسسه و فعاليت هاي انجام گرفته در آن، خبرهاي جديد را مي توان از عناوين مندرج در اين سايت برشمرد.

http://www.chbedu.org/lab/book/UntitledFrameset-3.htm

كتابخانه ديجيتالي اداره آموزش و پرورش استان چهار مهال و بختياري را مي توان در اين سايت مشاهده كرد. در اين كتابخانه الكترونيكي عناويني همچون: e-bookچيست، مزاياي e-book فهرست كتاب ها از قبيل: كامپيوتر، كودك و نوجوان، اينترنت، درسي، ادبيات، علوم، دين، مذهب، هنر، تفريح و سرگرمي و كتاب هاي مرجع را مي توان درپيش روي مشاهده كرد و از مطالب آن كتاب ها استفاده نمود.

سایتهای مفید دانش آموزان

http://www.roshd.ir/roshd/

شبكه ملي مدارس ايران با نام شبكه رشد در اين سايت به معرفي خود و فعاليت هاي انجام گرفته در آن شبكه مي پردازد. اين شبكه كه از جانب دفتر تكنولوژي آموزشي وزارت آموزش و پرورش ايران حمايت مي شود به اطلاع رساني در زمينه آموزش و پرورش در سيستم آموزشي ايران مي پردازد. فيزيك، نجوم، ادبيات، تاريخ، فرهنگ، شيمي، رياضيات، جغرافيا، هنر، ورزش، زيست شناسي، علوم اجتماعي، زمين شناسي و روانشناسي عناوين دروس و مطالب آموزشي ارائه شده در اين سايت مي باشند. خبرهايي ازآموزش و پرورش، مقالات، المپياد ها، بحث هاي هفتگي، آزمايش ها و سرگرمي ها، آموزش نرم افزار، آموزش يك دقيقه اي را مي توان از عناوين اين سايت نام برد.

http://www.greatchievements.org/

در اين سايت به آموزش اصول رشته هاي مهندسي براي دانش آموزاني كه قصد ادامه تحصيلات در يكي از اين رشته ها را دارند پرداخته مي شود. مهندسي الكترونيك، مهندسي خودرو، مهندسي هوا و فضا، مهندسي آب و عمران آب، مهندسي راديو و تلويزيون، مهندسي برق، مهندسي كامپيوتر، مهندسي تلفن و ارتباطات، مهندسي سيستم ها ي حرارتي و برودتي، مهندسي جاده سازي، مهندسي ساخت فضا پيما، مهندسي اينترنت، مهندسي تصوير برداري، مهندسي پزشكي و نيز رشته هاي ديگر از رشته هاي معرفي شده در اين سايت هستند كه با انتخاب هر كدام از آن ها مي توان به اطلاعاتي درباره آنها دسترسي پيدا كرد.

http://www.eduref.org/

اين سايت به نام مرجع معلمان به ارائه يك مرجع اطلاعاتي و آموزشي براي معلمان مي پردازد. در اين سايت امكانات جستجو در مطالب فراهم آمده است، هم چنين طرح درس وروش هاي تدريس دروس مختلف را مي توان از عناوين مندرج در اين سايت نام برد. برنامه هاي آموزشي رايگان، آموزش كودكان دبستاني، آموزش متوسطه، ايمني در مدارس، لوازم كمك آموزشي، اينترنت، استاندارد هاي آموزشي، آموزش درمنازل، كتابخانه هاي مدارس، كتابخانه ها ي آموزشي، رفرنس ها و منابع اطلاعاتي، آموزش استثنايي، آموزش هنر، مديريت كلاس و برنامه ريزي از موارد در برگيرنده اين رفرنس آموزشي مي باشد.

http://www.edhelper.com

اين سايت به نام راهنماي آموزش به معرفي روش هاي تدريس صحيح دروس به دانش آموزان مي پردازد.خبر ها ، پازل هاي آموزشي، ابزارها و وسايل كمك آموزشي، آموزش رياضيات براي كودكان، رياضي براي دوره بالاي 12 سال، جبر، خواندن و نوشتن به زبان انگليسي و بسياري مطالب آموزشي ديگر را مي توان از عناوين مندرج در اين سايت نام برد.

http://www.amoozgar.com/

سايت آموزگار، پايگاه اطلاع رساني سيستم هاي نوين آموزشي كشور مي باشد. اين سيستم آموزشي به ياري معلمان و مديران مدارس مي آيد و آنها را در زمينه كاري خود ياري مي كند.

http://www.lessonplanspage.com/

اين مرجع را مي توان يك مرجع براي معرفي روش هاي تدريس دروس براي معلمين دانست. در اين سايت مي توان بيش از 2500 روش تدريس براي آموزش به كودكان پايين 12 سال را براي تدريس آسانتر مشاهده كرد و در اختيار داشت. خبرنامه سايت، برنامه درسي، امكان ثبت نام در سايت، آموزش به معلمان، پروژه هاي علمي پروژه هاي رياضي هاي آموزشي و بسياري عناوين ديگر را مي توان از عناوين اين سايت برشمرد.

http://ericec.org

اين سايت به مركز آموزش هاي رايگان و خيريه براي كودكان بي سرپرست يا كودكاني كه در خانوادهاي فقير زندگي مي كنند مي پردازد. برنامه هاي، ويژه تحقيقات دنباله دار انجام شده توسط موسسه،Link به سايت هاي مرتبط با موضوع فعاليت هاي موسسه، امكان واريز كمك هاي مردمي براي همياري به كمك رساني و آموزش كوكان بي سرپرست و مطالب ديگر را مي توان از موارد مندرج در اين سايت نام برد.

http://webamooz.blogfa.com/

وبلاگ وب آموز يك وبلاگ تخصصي براي متخصصان تكنولوژي آموزشي است كه مي توان در آن مطالبي درباره تكنولوژي آموزشي و كارايي آن در سيستم آموزشي كشورمان دست يافت. آرشيو مطالب قبلي معرفي عوامل توليد يك برنامه تلويزيوني آموزشي پروژه فردي 2 و روش تدريس اين پروژه و پيوند به سايت هاي مرتبط را مي توان از عناوين مندرج در اين سايت برشمرد.

http://www.iranicdl.com/News/

اين سايت به موسسهIRANICDL تعلق دارد كه مجري اين طرح آموزشي در كشور مي باشد. در اين سايت مي توان خبرها، محصولات موسسه، سرفصل ها، آزمون ها، مراكز آزمون، امكانات جست و جو و خبرهايي از اجراي طرحICDL در ايران را به عنوان مطالب مندرج در سايت نام برد.

سایتهای مفید دانش آموزان

http://razavi.50webs.com

اين سايت را مي توان يك مرجع براي تكنولوژي آموزشي به زبان فارسي دانست. نام اين سايت را محيط يادگيري تكنولوژي آموزشي نهاده اند. دراين سايت منابع آزمون رشد، مقالات علمي، صفحه ورود، وبلاگ، خبر هاي جديد، درباره ما Link به سايت هاي مرتبط را مي توان از عناوين مطرح در سايت نام برد.

http://www.ier.ir

اين سايت به پژوهشكده تعليم و تربيت كشورمان تعلق دارد كه يكي از زير مجموعه هاي سازمان آموزش و پرورش محسوب مي شود. سايت به دو زبان انگليسي و عربي غير از زبان فارسي قابل دسترسي مي باشد. مدرسه دارالفنون، گروه تعليم و تربيت اسلامي، اولويت هاي پژوهشي، شوراها و سازمان ها، معرفي پايگاه جامع اطلاعاتي و كتابخانه، فرم درخواست طرح تحقيقاتي، جديدترين طرح هاي تحقيقاتي، گزارش آشنايي با آموزش و پرورش ايران، متن كامل پژوهش نامه آموزشي را مي توان از عناوين مندرج در اين سايت نام برد.

http://www.iranfreekonkoor.com

اين سايت به ارائه مطالب و آموزش ها و هم چنين مشاوره هايي درباره كنكور ورود به دانشگاهاي كشورمان مي پردازد. در اين سايت مي توان آموزش برنامه ريزي درسي، برنامه هاي آموزشي، معرفي دانشگاه هاي پودماني، نرم افزار هاي آموزشي، معرفي دانشگاه ها و مطالب ديگري را مطالع نمود.

http://www.aamr.org/

اين سايت به معرفي مؤسسه تحقيقاتي AAMR مي پردازد كه در زمينه آموزش استثنايي به عقب مانده هاي ذهني به تحقيق مشغول مي باشد. آخرين اخبار، پژوهش ها، رويدادها، اطلاعاتي درباره موسسه، امكانات ثبت نام و عضويت در سايت، مقالات و بسياري مطالب ديگر را مي توان از عناوين مندرج در اين سايت نام برد.

http://www.dibagran.net/

مؤسسه ديبا گران تهران كه يكي از سایتهای مفید دانش آموزان مي باشد به برگزاري كلاس ها و انتشار كتب آموزشي اشتغال دارد دراين سايت به معرفي خود مي پردازد. امكانات جستجو در اين سايت فراهم آمده است، هم چنين مي توان ليست دوره ها و كتب منتشره را در اين سايت مشاهده كرد.

http://www.behtavansanat.blogfa.com

اين وبلاگ به موسسه بهتوان كه سازنده و فراهم كننده لوازم كمك آموزشي مي باشد تعلق دارد. در وبلاگ مؤسسه مي توان ليست محصولات، فعاليت هاي مؤسسه و تصاويري از محصولات و نيز سفارش محصولات را مشاهده كرد.

http://www.ili.ir/f.product.htm

اين سايت به انستيتوي آموزش زبان هاي خارجي ايران وابسته به كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان تعلق دارد. زبان هاي انگليس، فارسي، فرانسه، آلماني، عربي، محصولات مؤسسه، اخبار، جذب معلم، نتايج آزمون ها، معرفي كتاب ها و نرم افزار هاي كمك آموزشي زبان را ميتوان از عناوين مندرج در سايت نام برد.

www.irib.ir/education/education1.htm

در اين سايت به ارائه مطالبي درباره آموزش پيشرفته و آموزش به كمك فناوري هاي پيشرفته پرداخته مي شود. امكانات جستجو در سايت فراهم آمده و مي توان مقالات را مطالعه نمود.

http://www.paper.persianblog.com/

در اين وبلاگ مي توان به مطالب مفيدي در زمينه آموزش دسترسي پيدا كرد. كمك به سنت هاي آموزش، گرايش به شبكه مدارس، تكنولوژي آموزشي و بسياري مقالات ديگر درباره آموزش و روش هاي آن در ايران و جهان را ميتوان در اين سايت مشاهده كرد.

http://www.roshdmag.org/rah.asp

اين سايت به ارائه مجله رشد آموزش راهنمايي مي پردازد. در اين سايت مي توان با انتخاب شماره مورد نظر از مجله آن را مشاهده نمود و از مطالب آن بهره برد.

www. roshdmag.org/ebteda.asp

اين سايت به ارائه مجله رشد آموزش ابتدايي مي پردازد و یکی از سایتهای مفید دانش آموزان است. در اين سايت مي توان با انتخاب شماره مورد نظر از مجله آن را مشاهده نمود و از مطالب آن بهره برد.

http:// nj44.blogspot.com

اين وبلاگ را يك معلم دلسوز راه اندازي كرده است كه مطالب آن مي تواند مورد توجه معلمان دلسوز ايراني قرار گيرد.

www.iste.org/

اين سايت به انجمن بين المللي كاربرد تكنولوژي در آموزش نقش دارد. در اين سايت مي توان اخبار رويداد ها ابزار هاي كمك آموزشي امكانات جستجو عضويت در سايت تحقيقات و انتشارات را مطالعه كرد.

www.fno.org

در اين سايت با يك ژورنال درباه تكنولوژي آموزشي آشنا مي شويم.در اين سايت امكان دسترسي به ژورنال فراهم آمده است و مي توان با عضويت در سايت مجله موردنظر را دريافت كرد. كتابهاي منتشره شده درمؤسسه، امكان ثبت نام رايگان، امكانات جستجو و INDEX موضوعي از مطالب ديگر اين سايت هستند.

http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JTE

آرشيو و كتابخانه ديجيتال انستيتويVIRGINIA را مي توان دراين سايت مشاهده نمود. در اين سايت به بحث تكنولوژي آموزشي پرداخته شده است و در راستاي آن منابع اطلاعاتي درباره تكنولوژي آموزشي را ميتوان به صورت HTML و PDFدر سايت قرار داده شده است تا علاقه مندان بتوانند از آن ها بهره ببرند. هم چنين امكان استفاده از ديگر امكانات مجوعه چون مركز تصاوير، اخبار و رويدادها و كلكسيون هاي ويژه فراهم مي باشد.

www.aect.org/

سايت AECT به نشان دادن تغيرات و تاثير عصر كنوني كه عصر ديجيتال و ارتباط بر روي آموزش پرداخته است. در سايت امكان عضويت براي دريافت مجله الكترونيكي منتشره شده و ساير ساير امكانات ديگر كه براي اعضا مي باشند فراهم شده است. هم چنين مواردي چون كنفرانس ها، انتشارات وسايل كمك آموزشي، تحقيقات به عمل آمده، كامپيوتر و نقش آن در آموزش و ساير ابزارهاي ديجيتالي را مي توان در سايت مشاهده نمود و درباره آنها به كسب اطلاعات پرداخت.

http://www.campus-technology.com/indeex.asp

سايتCAMPUS به ارئه مطالبي درباره كاربرد تكنولوژي در آموزش در سطح دانشگاه پرداخته است. در اين سايت مي توان به منابع اطلاعاتي و آموزشي زيادي دسترسي پيدا كرد. انتشارات مؤسسه، امكانات عضويت، خبرنامه مؤسسه، كنفرانس ها، كميته ها، منابع اطلاعاتي و امكانات جست وجو از ديگر بخش هاي اين سايت هستند.

www.mff.org/edtech/

د راين سايت به استفاده از تكنولوژي هاي نو در آموزش دبيرستاني پرداخته شده است در اين سايت مي توان به انتشارات، نتايج تحقيقات، پروژه ها، اخبار، تكنولوژي هاي نو و امكانات جستجو دسترسي پيدا كرد.

www.aace.org/pubs

در اين سايت به موسسه AACE پرداخته مي شود كه در زمينه كاربرد كامپيوتر در سيستم هاي آموزشي به ارئه اطلاعات پرداخته است. در اين سايت امكان مشاهده انتشارات مؤسسه در زمينه تكنولوژي هاي آموزشي وجود دارد هم چنين مي توان گزارشي از نتايج كنفرانس ها و همايش هاي برگزار شده در مؤسسه را در سايت مشاهده كرد.

http://karshenasi.persianblog.com/

اين وبلاگ را مي توان به عنوان يك منبع اطلاعاتي مرجع در زمينه تكنولوژي آموزشي به زبان فارسي معرفي كرد. د روباگ مي توان به مطالب بسياري درباره تكنولوژي هاي آموزشي دسترسي پيدا كرد. تعريف تكنولوژي آموزشي، آموزش سنتي و آموزش جديد، الكترونيك و آموزش، تكنولوژي اطلاعات، انواع تجهيزات كمك آموزشي و رايانه اي، تقسيم بندي تجهيزات آموزشي، پيامدهاي تكنولوژي هاي آموزشي و تكنولوژي اطلاعات از مواردي هستند كه در اين سايت مي توان درباره آنها به كسب اطلاعات پرداخت.

http://cnets.iste.org/

در اين سايت مي توان استانداردها بين المللي تكنولوژي و تجهيزات آموزشي رامشاهده كرده و درباره آنها به كسب اطلاعات پرداخت. در اين سايت مواردي همچون پروژه ها، مقاله ها، تحقيقات به عمل آمده، كتاب ها ي منتشر شده در مؤسسه، استانداردهاي تجهيزات، پروژها ي ديجيتالي و اخبار براي اطلاع رساني بيشتر قرار داده شده اند.

www.ncrel.org/sdrs/areas/teocont.htm

در اين سايت به كاربرد تكنولوژي در آموزش پرداخته مي شود. در اين سايت مي توان يك مرجع اطلاعاتي گسترده در باره تجهيزات و تكنولوژي ها ي آموزشي را مشاهده كرده و از آن بهره برد. مقالات و تحقيقات، سيستم ها ي متنوع، آموزشي مبتني بر تكنولوژي ها ي روز و منابع اطلاعاتي از ديگر موارد موجود در سايت محسوب مي شوند.

http://ifets.ieee.org/

یکی از سایتهای مفید دانش آموزان متعلق به انجمن تكنولوژي آموزشي مي باشد. در اين سايت امكان عضويت براي علاقه مندان فراهم شده است. هم چنين مواردي چون آخرين اخبار، جستجو در سايت، منابع آموزشي، پيش زمينه و دايرة المعارف اصطلاحات را مي توان در اين سايت مشاهده نمود.

http://webamooz.blogfa.com/

وبلاگي كه در اينجا با عنوان وب آموز معرفي مي شود به اراءه مطالبي در باره تكنولوژي آموزشي پرداخته است. در بلاگ مي توان مطالبي از قبيل شكاف بين آموزش الكترونيكي و آزمون كتبي سيستم آموزشي خلاقانه دانشگاهاي مجازي و LINK هاي به مراكز و سايت هاي مرتبط را مشاهده نمود.

سایتهای مفید دانش آموزان

www.learner.org/edtech/

اين سايت به نام استراتژي در تكنولوژي آموزشي درباره تجهيزات، روشها و مباني آموزش به وسيله تكنولوژي هاي جديد به ارائه مطالب پرداخته است. در اين سايت مي توان منابع آموزشي، نتايج تحقيقات و آموزش تكنولوژي آموزشي را مشاهده كرده و از آنها استفاده نمود.

www.h-net.org/~edweb/

در سايت H-NET به ارائه مطالبي درباره تكنولوژي هاي كمك آمووزشي پرداخته شده است . امكان ثبت نام درسايت براي علاقه مندان وجود دارد. هم چنين مي توان در اين سايت به منابع اطلاعاتي و خبر نامه ها ي منتشره شده در مؤسسه در باره تكنو لوژي ها ي آموزشي دسترسي پيدا كرد.

http://reta.nmsu.edu

در سايت RETA به ارائه محصولات كمك آموزشي براي بالا بردن قدرت يادگيري در دانش آموزان پرداخته مي شود. انواع سيستم ها ي صوتي، تصويري، چند رسانه اي و حجم ها را مي توان در اين سايت مشاهده كرد.

www.user.shentel.net/rbowman/

نام اين سايت راهنماي براي تكنولوژي هاي آموزشي مي باشد. در اين سايت مي توان مطالب زيادي در باره آموزش از طريق ابزار هاي كمك آموزشي فرا گرفت هم چنين مجلات و كتاب ها موجود در سايت ر ا ميتوان دريافت كرد.

www.tcet.unt.edu/tek-plan.htm

در اين سايت با يك مرجع اطلاعاتي در باره چگونگي برنامه ريزي امكانات و ابزالات براي آموزش بهتر آشنا مي شويم. در اين سايت مي توانLINK هاي اطلاعاتي، اخبار و رويدادهاي اتفاق افتاده در زمينه تكنولوژي هاي آموزشي و LINK به ساير سايت ها و مراجع معتبر تكنولوژي آموزشي را در دسترس داشت.

www.et-group.com/

در اين سايت به آموزش استفاده از ابزار ها ي كمك آموزشي براي دوره هاي دبستان و پيش دبستاني پرداخته مي شود. دراين سايت مي توان به مواردي چون مثال هاي از استفاده از تكنولوژي هاي آموزشي، اطلاعاتي درباره ابزار و تجهيزات كمك آموزشي، تصاوير منتخب و اخبار اشاره كرد.

www.techtrain.org

سايتETTC كه مخفف مركز آموزش تكنولوژي ها ي آموزشي مي باشد. در اين سايت به معرفي برنامه هاي خود پر داخته است. در اين سايت مي توان مطالبي از قبيل اخبار، برنامه هاي آموزشي، منابع آموزشي، زير گروه هاي آموزشي، مراجع تحقيقاتي و LINK به سايت هاي مرتبط را مشاهده كرد.

www.cetpa-k12.org

سايتCETPA كه مخفف انجمن تخصصي تكنو لوژي هاي آموزشي در كاليفرنيا مي باشد به ارائه اطلاعات مفيدي در زمينه تجهيزات روش ها، برنامه هاي آموزشي مرتبط با تكنولوژي هاي روز براي بالا بردن يادگيري دانش آموزان و دانشجويان در مراكز آموزشي پرداخته است در اين سايت مي توان به مطالبي از قبيل رويدد ها، منابع تحقيقاتي و اطلاعاتي، DATABASE آموزشي، امكانات جستجو، امكان عضويت در سايت و اخبار سايت اشاره كرد.

www.rit.edu/~613www/

سايتR.I.T به مركز تحقيقات ROCHESTER تعلق دراد. اين سايت درحقيقت مركزي براي گسترش دادن تكنولوژي ها و تجهيزات آموزشي در مراكز آموزشي است.در اين سايت مي توان سر مقاله ها، سرويس هاي طراحي، مركز اطلاعات و فايل هاي چند رسانه اي، تصاوير، فيلم هاي كوتاه، ورزش، آموزش و اعضاي مؤسسه را مشاهده كرده و در باره هر كدام به كسب اطلاعات پرداخت.

www.justforkidsonly.com

یکی از سایتهای مفید دانش آموزان، به ارائه اطلاعاتي درباه روش ها ي آموزش به كودكان و به ويژه تكنولوژي هاي آموزشي پرداخته مي شود. انواع روش ها و ابزاري كه امكان آموزش را براي كودكان فراهم مي كنند در سايت معرفي شده اند. هم چنين مي توان د راين سايت به امكاناتي از قبيل جستجو، آموزش رياضيات، آموزش ساعت، آموزش علوم، آموزش مطالب آزمايشگاهي، اشعار داستان ها وكامپيوتر دسترسي پيدا كرد.

http://topics.developmentgateway,org/elearing?goo

در اين سايت به روشهاي نوين ارتباطي براي از بين بردن بي سوادي و گسترش علم و آموزش در جهان پرداخته مي شود.استفاده از سيستم ها ي آموزش مجازي در مكان ها يدور افتاده آفريقا كه امكان تاسيس مراكز پيشرفته علمي در آن ها وجود ندارد. يكي از برنامه هاي اين مؤسسه مي باشد.در اين سايت مي توان برنامه هاي مؤسسه را در كشور هاي مختلف مشاهده كرد. هم چنين مي توان به عضويت سايت در آمد و از مطالب ماهيانه كه به پست الكترونيكي اعضا فرستاده مي شود بهره برد.

www.cet.middlebury.edu/index.phd

مركز تحقيقات تكنولوژي آموزشي در اين سايت به اطلاع رساني مي پردازد. در اين سايت امكانات جستجو وجود دارد. هم چنين مطالبي از قبيل برنامه هاي مؤسسه، ابزار و تجهيزات كمك آموزشي و اخبار را مي توان در اين سايت مطالعه كرد.

http://ets.berkeley.edu

در سايتETS به ارائه مطالبي درباره ابزارهاي كمك آموزشي و امكان استفاده از تكنولوژي هاي جديد در ساخت تجهيزات كمك آموزشي پرداخته مي شود.در اين سايت كه به دانشگاه BEREKLEY تعلق دارد مي توان به امكانات جستجو، دوره هاي آموزشي، برنامه هاي مؤسسه، اخبار، رويدادها، طراحي اصولي تجهيزات كمك آموزشي و نو آوري ها دسترسي پيدا كرد.

http://www.etg.itgo.com/

در اين سايت مي توان با فعاليت هاي گروه تكنولوژي آموزشي دانشگاه علامه طباطبايي آشنا شد. مركز يادگيري، گروه تكنولوژي آموزشي، فارغ التحصيلان، منابع آزمون كارشناسي ارشد تكنولوژي آموزشي، معرفي استديو مركز تكنولوژي آموزشي و معرفي وبلاگ هايي مرتبط با تكنولوژي آموزشي از مطالب اين سايت مي باشند.

http://coe.sdsu.edu/eet

در اين سايت با مرجع و لغتنامه تكنولوژي آموزشي آشنا مي شويم امكانات جستجو در سايت قرار داده شده هم چنين امكان مشاهده مطالب تخصصي اين دايرةالمعارف درباره تكنولوژي آموزشي به صورت فهرست وار ميسر مي باشد.

سایتهای مفید دانش آموزان

http://classroomclipart.com

در اين سايت بيش از 22000تصوير، عكس هنري، حيوانات، معماري، مردم، گياهان، كامپيوتر، تكنولوژي، جغرافيا، تاريخ، نقشه ها، موسيقي، ورزش، سفر و آب و هوا مي باشد.

http://www.irandoc.ac.ir

اين سايت به پژوهشگاه اطلاعات و مدارك ايران تعلق دارد. اين سايت را مي توان به عنوان يكي از بهترين و قويترين سايت هاي اينترنت در زمينه سيستم هاي آموزشي و اطلاعاتي دانست. آشنايي با سايت، امكانات جستجو، مقاله ها، گزارش ها، كتاب ها، سالنامه دانش ايران، فرهنگ اطلاع رساني، فصلنامه اطلاع رساني، مجله الكترونيكي، گروه هاي مباجثه، انتشارات، سايت هاي ايراني، اصطلاح نامه علوم و بسياري مطالب ديگر را مي توان از مطالب اين سايت نام برد.

http://scholhouseprintable.tripod.com

در اين سايت مواد كمك درسي دانش آموزان و گروه هاي سني پايين، آموزش ها و تصاوير به چشم مي خورد.

http://studies.geoportals.com

در اين سايت مي توان با مرجع كمك درسي، نرم افزار ها، كتاب ها، كمك آموزشي، عكس ها، تماشاي اسلايد ها، تاريخ، جغرافيا، رياضي، علوم، زبان انگليسي، مهارت هاي مطالعه و آموزش آشنا شد.

www.aboutschool.com

در اين سايت منابع اطلاعاتي ارزنده اي براي كمك به موفقيت دانش آموزان، معلمان، والدين و كودكان، رياضيات، علوم، خواندن و نوشتن مي باشد

سایتهای مفید دانش آموزان

سایت سازمان سنجش آموزش کشور

سایت وزارت آموزش و پرورش

سایت آموزش و پرورش شهر تهران

انجمن ریاضی دانان جوان

بنیاد نخبگان استان تهران
درگاه اطلاع رسانی استعدادهای درخشان

اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان

سایت اختصاصی تیزهوشان و کنکور

سایت دریافت کارت ورود به جلسه

جهت ارتباط با مشاورین موسسه آموزشی صد شو و رزرو کلاسهای تخصصی موسسه با شماره ۸۸۲۸۸۰۵۷-۰۲۱ تماس حاصل نمایید.