فرم ثبت نام

فرم ثبت نام

برای ورود به کلاس شماره ملی و شماره موبایل الزامیست. در حفظ آن کوشا باشید

به صدشو خوش آمدید

دانش آموز عزیز

برای اطلاع از خدمات آموزشی و شرکت در قرعه کشی , فرم زیر را تکمیل کنید​


    اطلاعات شما هرگز با شخص ثالث به اشتراک گذاشته نمی شود