این دوره در دو بخش (آموزشی و تست زنی) به صورت حضوری و آنلاین برگزار می شود و برای کلیه دانش آموزان مشغول به تحصیل در مدارس تیزهوشان و داوطلبانی که می خواهند دوسال بعد در آزمون تیزهوشان نهم به دهم شرکت کنند، طراحی شده است.

هدف از این دوره، ارتقای سطح علمی دانش اموزان پایه هفتم و داوطلبان آزمون ورودی تیزهوشان نهم به دهم جهت موفقیت در آزمونهای مدارس برتر بویژه آزمون تیزهوشان است. شرکت در این دوره نیازمند تلاش مضاعف دانش آموز و نیز اجرای رهنمودهایی است که توسط مدرس در جلسات بیان می شود.

این دوره برای کلیه دانش آموزان مشغول به تحصیل در مدارس تیزهوشان و داوطلبانی که می خواهند دوسال بعد در آزمون تیزهوشان نهم به دهم شرکت کنند، طراحی شده است.

 خدمات ارایه شده در کلاس تیزهوشان هفتم:

⇐ تدریس ریاضی،علوم(بخش فیزیک و شیمی)

⇐ جزوات انحصاری به تالیف مدرسین مدارس تیزهوشان تهران

⇐ آموزش مدیریت زمان و غلبه بر اضطراب کاذب

⇐ آزمون های مستمر بعد از هر فصل

⇐ پاسخنامه های تشریحی

⇐ تکالیف هفتگی مستمر

⇐ بررسی کلیه تکالیف و رفع اشکالات پر تکرار

⇐ پشتیبانی آموزشی 

تعداد جلسات: شامل 39 جلسه آموزشی: ریاضیات (25 جلسه)، علوم بخش فیزیک و شیمی(14 جلسه)

مدت هر جلسه: ریاضیات (75 دقیقه)، علوم (60 دقیقه)

هدف دوره: این دوره برای کلیه دانش آموزان مشغول به تحصیل در مدارس تیزهوشان و داوطلبانی که می خواهند دوسال بعد در آزمون تیزهوشان نهم به دهم شرکت کنند، طراحی شده است.در کلاس آمادگی تیزهوشان هفتم، کلیه نکات آزمون ورودی تیزهوشان در سطح کتب پایه هفتم مدارس تیزهوشان و مطابق با آخرین تغییرات آزمون تیزهوشان، توسط دبیران مدارس تیزهوشان شهر تهران تدریس خواهد شد.

* این دوره شامل آزمونهای دوره ای جهت بررسی سطح علمی و بررسی نقاط ضعف دانش آموز می باشد.

ثبت نام کن جا نمونی!

دوره های در حال ثبت نام ...