آزمون تعیین سطح هوش و استعداد تحلیلی

سبدخرید

حذف آیتم تصویر بند انگشتی محصول قیمت تعداد جمع جزء
× آزمون شبیه ساز تیزهوشان ششم و نهم
پایه تحصیلی:

نهم به دهم

نوع برگزاری:

آنلاین

28,000,000 ریال
28,000,000 ریال

جمع سبد خرید

جمع جزء 28,000,000 ریال
مجموع 28,000,000 ریال