آزمون تعیین سطح هوش و استعداد تحلیلی

سبدخرید

حذف آیتم تصویر بند انگشتی محصول قیمت تعداد جمع جزء
× آزمون شبیه ساز تیزهوشان ششم و نهم
پایه تحصیلی:

ششم به هفتم

نوع برگزاری:

حضوری

25,000,000 ریال
25,000,000 ریال

جمع سبد خرید

جمع جزء 25,000,000 ریال
مجموع 25,000,000 ریال