بلاگ

اسامی قبول شدگان آزمون ورودی تیزهوشان ششم به هفتم ۹۷

اسامی قبول شدگان

اسامی قبول شدگان آزمون ورودی تیزهوشان ششم به هفتم ۹۷

اسامی قبول شدگان آزمون ورودی تیزهوشان ششم به هفتم ۹۷

 

با افتخار به اطلاع می رساند اسامی قبول شدگان آزمون تیزهوشان سال ۹۷ (ششم به هفتم) به قرار زیر است. ضمن تبریک به این عزیزان و خانواده های محترمشان، موفقیت روز افزون دانش آموزان سرزمینم را از خداوند منان خواستاریم.

قابل ذکر است از جمع 69 نفر دانش آموز سال گذشته، 67 نفردر مدارس تیزهوشان قبول شده اند.

 

تکرار موفقیت اتفاقی نیست، دپارتمان تخصصی می خواهد!

 

 

اسامی قبول شدگان تیزهوشان

 

1- بیژن حقیقت پناه (علامه حلی تهران) (دو سال در مرکز آموزشی صد شو حضور داشته اند)

2-مجتبی نظران (علامه حلی تهران) (دو سال در مرکز آموزشی صد شو حضور داشته اند)

3-امیر پرندین (علامه حلی شیراز) (کلاس بصورت آنلاین اجرا شده است)

4- آرش سلیمانی (علامه حلی تهران) (دو سال در مرکز آموزشی صد شو حضور داشته اند)

5- علی اکبر چشمه پناه (علامه حلی تهران) (یک سال در مرکز آموزشی صد شو حضور داشته اند)

6- معین عبداللهی (علامه حلی تهران) (یک سال در مرکز آموزشی صد شو حضور داشته اند)

7- حدیث عزیزیان (فرزانگان تهران) (یک سال در مرکز آموزشی صد شو حضور داشته اند)

8- حسین کمری (علامه حلی تهران) (یک سال در مرکز آموزشی صد شو حضور داشته اند)

9- حامد اسدی (علامه حلی تهران) (یک سال در مرکز آموزشی صد شو حضور داشته اند)

10- سوده جمشیدیان (فرزانگان اصفهان) (کلاس بصورت آنلاین اجرا شده است)

11- الهه سفید چقایی (فرزانگان اصفهان) (کلاس بصورت آنلاین اجرا شده است)

12- عرفان صدیقی (علامه حلی تهران) (یک سال در مرکز آموزشی صد شو حضور داشته اند)

13- بهرام محمدی خوشینانی (علامه حلی تهران) (دو سال در مرکز آموزشی صد شو حضور داشته اند)

14- فرهاد ولدی (علامه حلی تهران) (دو سال در مرکز آموزشی صد شو حضور داشته اند)

15- نرگس سنایی (فرزانگان تهران) (یک سال در مرکز آموزشی صد شو حضور داشته اند)

16- مهدی القانی (علامه حلی تهران) (یک سال در مرکز آموزشی صد شو حضور داشته اند)

17- روژان قمصریان (فرزانگان تهران) (یک سال در مرکز آموزشی صد شو حضور داشته اند)

18- سارا متصدی (فرزانگان تهران) (یک سال در مرکز آموزشی صد شو حضور داشته اند)

19- آوا متصدی (فرزانگان تهران) (یک سال در مرکز آموزشی صد شو حضور داشته اند)

20- کیانمهر اولیایی (علامه حلی تهران) (دو سال در مرکز آموزشی صد شو حضور داشته اند)

21- فاطمه احمدی سیار (فرزانگان تهران) (یک سال در مرکز آموزشی صد شو حضور داشته اند)

22- مژده رزاقی (فرزانگان تهران) (یک سال در مرکز آموزشی صد شو حضور داشته اند)

23- سعیده السادات خیر خواه (فرزانگان تهران) (یک سال در مرکز آموزشی صد شو حضور داشته اند)

24- کامران باقریان (علامه حلی اهواز) (کلاس بصورت آنلاین اجرا شده است)

اسامی قبول شدگان تیزهوشان ششم به هفتم

 

25- شیدا تابان (فرزانگان تهران) (یک سال در مرکز آموزشی صد شو حضور داشته اند)

26- صبا توسلی (فرزانگان تهران) (یک سال در مرکز آموزشی صد شو حضور داشته اند)

27- هلیا ابراری (فرزانگان شیراز) (کلاس بصورت آنلاین اجرا شده است)

28- سید رضا تیموری خراسانی (فرزانگان مشهد) (کلاس بصورت آنلاین اجرا شده است)

29- حسین توانا (علامه حلی تهران) (یک سال در مرکز آموزشی صد شو حضور داشته اند)

30- نازنین توده دهقانیان (فرزانگان تهران) (یک سال در مرکز آموزشی صد شو حضور داشته اند)

31- غزل رشیدیان یکتا (فرزانگان تهران) (یک سال در مرکز آموزشی صد شو حضور داشته اند)

32- بهمن رشیدیان یکتا (علامه حلی تهران) (یک سال در مرکز آموزشی صد شو حضور داشته اند)

33- علی سوداگری (علامه حلی تهران) (دو سال در مرکز آموزشی صد شو حضور داشته اند)

34- کیانا مقیمی (فرزانگان تهران) (یک سال در مرکز آموزشی صد شو حضور داشته اند)

35- سلدا نجفیان (فرزانگان تهران) (یک سال در مرکز آموزشی صد شو حضور داشته اند)

36- مهشید ورمزیار (فرزانگان تهران) (یک سال در مرکز آموزشی صد شو حضور داشته اند)

37-هستی صالحیان (فرزانگان تهران) (یک سال در مرکز آموزشی صد شو حضور داشته اند)

38- یاسمین الوندی (فرزانگان تهران) (یک سال در مرکز آموزشی صد شو حضور داشته اند)

39- بیژن مهران (علامه حلی تهران) (یک سال در مرکز آموزشی صد شو حضور داشته اند)

40- مدیسا عسگری (فرزانگان تهران) (یک سال در مرکز آموزشی صد شو حضور داشته اند)

41- نگین خان محمدی (فرزانگان تهران) (یک سال در مرکز آموزشی صد شو حضور داشته اند)

42- غزاله رضا علی (فرزانگان قائم شهر) (کلاس بصورت آنلاین اجرا شده است)

43- مونا شبستری (فرزانگان تهران) (یک سال در مرکز آموزشی صد شو حضور داشته اند)

44- مجتبی دهقان پور (علامه حلی تهران) (یک سال در مرکز آموزشی صد شو حضور داشته اند)

45- نیکا گلستانی (فرزانگان تهران) (یک سال در مرکز آموزشی صد شو حضور داشته اند)

46- روژینا خادمی (فرزانگان تهران) (یک سال در مرکز آموزشی صد شو حضور داشته اند)

47- درسا تمیمی (فرزانگان تهران) (یک سال در مرکز آموزشی صد شو حضور داشته اند)

48- رضا فرساد (علامه حلی تهران) (دو سال در مرکز آموزشی صد شو حضور داشته اند)

49- آرمیس حبیبی (فرزانگان تهران) (یک سال در مرکز آموزشی صد شو حضور داشته اند)

50- هدی جابریان (فرزانگان تهران) (یک سال در مرکز آموزشی صد شو حضور داشته اند)

51- آریا پور بلورچیان (فرزانگان تهران) (یک سال در مرکز آموزشی صد شو حضور داشته اند)

52- آتنا عبطان (فرزانگان تهران) (دو سال در مرکز آموزشی صد شو حضور داشته اند)

53- وندا حکمی (فرزانگان تهران) (یک سال در مرکز آموزشی صد شو حضور داشته اند)

54- مریم کشاورزی (فرزانگان تهران) (یک سال در مرکز آموزشی صد شو حضور داشته اند)

55- هومن آقایی (علامه حلی تهران) (یک سال در مرکز آموزشی صد شو حضور داشته اند)

56- پژمان تمجیدی (علامه حلی تهران) (یک سال در مرکز آموزشی صد شو حضور داشته اند)

57- دینا جلوه (فرزانگان تهران) (دو سال در مرکز آموزشی صد شو حضور داشته اند)

58- هستی عرب (فرزانگان تهران) (یک سال در مرکز آموزشی صد شو حضور داشته اند)

59- رویا امجدیان (فرزانگان تهران) (یک سال در مرکز آموزشی صد شو حضور داشته اند)

60- مرضیه شهپری (فرزانگان تهران) (یک سال در مرکز آموزشی صد شو حضور داشته اند)

61- داوود افشاری (علامه حلی تهران) (دو سال در مرکز آموزشی صد شو حضور داشته اند)

62- معصومه الوند فر (فرزانگان تهران) (یک سال در مرکز آموزشی صد شو حضور داشته اند)

63- سید علی پور نقدی(علامه حلی تهران) (دو سال در مرکز آموزشی صد شو حضور داشته اند)

64- مهدی رستمی خانی(علامه حلی تهران) (دو سال در مرکز آموزشی صد شو حضور داشته اند)

65- مائده لشگر بلوکی (فرزانگان قائم شهر) (کلاس بصورت آنلاین اجرا شده است)

66- سوسن برقی(فرزانگان کرج) (کلاس بصورت آنلاین اجرا شده است)

67- الهه مسلمی (فرزانگان تهران) (دو سال در مرکز آموزشی صد شو حضور داشته اند)

 

جهت ارتباط با مشاورین مرکز آموزشی صد شو و رزرو کلاسهای تخصصی آمادگی تیزهوشان با شماره 88288057-021 تماس حاصل نمایید.

دیدگاه (0)

  1. عالی قشنگ بود

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به صدشو خوش آمدید

دانش آموز عزیز

برای اطلاع از خدمات آموزشی و شرکت در قرعه کشی , فرم زیر را تکمیل کنید


    اطلاعات شما هرگز با شخص ثالث به اشتراک گذاشته نمی شود