اسامی قبول شدگان آزمون تیزهوشان ششم ۹۹- ۹۸ موسسه آموزشی صدشو(حضوری -آنلاین)

توصیه به اولیای تیزهوشان

با استعانت از خداوند متعال، اسامی افتخار آفرینان مرکز آموزشی صد شو که درآزمون تیزهوشان سال ۹۹-۹۸ (پایه ششم به هفتم) موفق به ورود به مدارس سازمان پرورش استعدادهای درخشان(تیزهوشان) شده اند،  مطابق لیست ذیل اعلام می گردد.

قابل ذکر است بر طبق آمار پذیرفتگان آزمون ورودی تیزهوشان در سال ۹۸، درصد قبولی دانش پژوهان پایه ششم مرکز آموزشی صد شو، ۸۶% می باشد که برگ زرین دیگری بر افتخارات موسسه افزود.

بررسی آزمون تیزهوشان ششم به هفتم

بر اساس تجزیه و تحلیل  قبول شدگان آزمون ورودی تیزهوشان سالهای اخیر، دانش آموزانی که پایه درسی قوی تری داشته(به ویژه آنالیز سوالات استعداد تحلیلی) و مدیریت زمان را بخوبی اجرا کرده اند هدف اصلی گزینش طراحان آزمون بوده اند و دانش آموزانی که این موارد را در سر جلسه آزمون اجرا کرده اند موفقیتهای چشمگیرتری راکسب کرده اند و در مدارس علامه حلی و فرزانگان قبول شده اند.

اسامی قبول شدگان آزمون تیزهوشان ششم ۹۹- ۹۸ موسسه آموزشی صد شو(کلاسهای حضوری)

۱- ایلیا پور جعفر(۱ سال درکلاسهای مرکز آموزشی صد شو حضور داشته است)

۲- رامین خطیبی(۱ سال درکلاسهای مرکز آموزشی صد شو حضور داشته است)

۳- میترا احمدلو(۲ سال درکلاسهای مرکز آموزشی صد شو حضور داشته است)

۴- کسری عباسی(۱ سال درکلاسهای مرکز آموزشی صد شو حضور داشته است)

۵- الهام خوش سیما(۱ سال درکلاسهای مرکز آموزشی صد شو حضور داشته است)

۶- مژده ملکی(۱ سال درکلاسهای مرکز آموزشی صد شو حضور داشته است)

۷- ایلیا تیموری(۱ سال درکلاسهای مرکز آموزشی صد شو حضور داشته است)

۸- آیدا توفیقی(۲ سال درکلاسهای مرکز آموزشی صد شو حضور داشته است)

۹- ریحانه مفیدی(۱ سال درکلاسهای مرکز آموزشی صد شو حضور داشته است)

۱۰- مسعود جمعی(۱ سال درکلاسهای مرکز آموزشی صد شو حضور داشته است)

۱۱- کیارش ساوالان پور(۱ سال درکلاسهای مرکز آموزشی صد شو حضور داشته است)

۱۲- فلور شمیرانی(۳ سال درکلاسهای مرکز آموزشی صد شو حضور داشته است)

۱۳- علی رضا بابایی(۲ سال درکلاسهای مرکز آموزشی صد شو حضور داشته است)

۱۴- معین هوایی(۱ سال درکلاسهای مرکز آموزشی صد شو حضور داشته است)

۱۵- عسل عرب(۲ سال درکلاسهای مرکز آموزشی صد شو حضور داشته است)

۱۶- آناهیتا راد(۱ سال درکلاسهای مرکز آموزشی صد شو حضور داشته است)

۱۷- زهرا کیانی(۱ سال درکلاسهای مرکز آموزشی صد شو حضور داشته است)

۱۸- سپیده براری(۱ سال درکلاسهای مرکز آموزشی صد شو حضور داشته است)

۱۹-رضا دشتی مقدم(۲ سال درکلاسهای مرکز آموزشی صد شو حضور داشته است)

۲۰- یحیی غمگسار(۱ سال درکلاسهای مرکز آموزشی صد شو حضور داشته است)

۲۱- آریا ورناصری(۱ سال درکلاسهای مرکز آموزشی صد شو حضور داشته است)

۲۲- طه طاهری شهر آیینی(۱ سال درکلاسهای مرکز آموزشی صد شو حضور داشته است)

۲۳- وانیا باستان پور(۱ سال درکلاسهای مرکز آموزشی صد شو حضور داشته است)

۲۴- کتایون سیستانی(۱ سال درکلاسهای مرکز آموزشی صد شو حضور داشته)

۲۵- مریم شایسته فرد(۱ سال درکلاسهای مرکز آموزشی صد شو حضور داشته)

۲۶- المیرا تیمور زاده(۱ سال درکلاسهای مرکز آموزشی صد شو حضور داشته)

۲۷- مریم السادات نریمانی(۱ سال درکلاسهای مرکز آموزشی صد شو حضور داشته)

۲۸- علی افخمی زنوزی(۲ سال درکلاسهای مرکز آموزشی صد شو حضور داشته)

۲۹- روزبه اسکندری تفرشی(۲ سال درکلاسهای مرکز آموزشی صد شو حضور داشته)

۳۰- علی رضا ولیزاده ایلچی(۱ سال درکلاسهای مرکز آموزشی صد شو حضور داشته)

۳۱- عرفانه آبادی فرد(۱ سال درکلاسهای مرکز آموزشی صد شو حضور داشته)

۳۲- مژده خادمیان(۴ سال درکلاسهای مرکز آموزشی صد شو حضور داشته)

۳۳- نورا جعفری(۱ سال درکلاسهای مرکز آموزشی صد شو حضور داشته)

۳۴- آیسان جمعی(۱ سال درکلاسهای مرکز آموزشی صد شو حضور داشته)

۳۵- ملورین نیک سرشت(۲ سال درکلاسهای مرکز آموزشی صد شو حضور داشته)

۳۶- کتایون محمدی(۱ سال درکلاسهای مرکز آموزشی صد شو حضور داشته)

۳۷- سینا تیمور زاده(۱ سال درکلاسهای مرکز آموزشی صد شو حضور داشته)

۳۸- آیدا باقری زاده(۱ سال درکلاسهای مرکز آموزشی صد شو حضور داشته)

۳۹- امیر محمد صادقی فرد(۳ سال درکلاسهای مرکز آموزشی صد شو حضور داشته)

۴۰- محمد سعید وظیفه جو(۱ سال درکلاسهای مرکز آموزشی صد شو حضور داشته)

۴۱-  آیلین افروز(۳ سال درکلاسهای مرکز آموزشی صد شو حضور داشته)

۴۲- غزل سارایی(۱ سال درکلاسهای مرکز آموزشی صد شو حضور داشته)

۴۳- هانیه لگزایی(۲ سال درکلاسهای مرکز آموزشی صد شو حضور داشته)

۴۴- حنانه برخوردار(۱ سال درکلاسهای مرکز آموزشی صد شو حضور داشته)

۴۵- مایده بهشتی نیا(۱ سال درکلاسهای مرکز آموزشی صد شو حضور داشته)

۴۶- مصطفی بنی هاتف(۲ سال درکلاسهای مرکز آموزشی صد شو حضور داشته)

۴۷- سمیرا جعفری نیا(۱ سال درکلاسهای مرکز آموزشی صد شو حضور داشته)

۴۸- علیرضا لواسانی(۱ سال درکلاسهای مرکز آموزشی صد شو حضور داشته)

۴۹- آریا مصلحی(۱ سال درکلاسهای مرکز آموزشی صد شو حضور داشته)

۵۰- فاطمه موسوی نژاد(۱ سال درکلاسهای مرکز آموزشی صد شو حضور داشته)

۵۱- حامد ملک محمدی(۱ سال درکلاسهای مرکز آموزشی صد شو حضور داشته)

۵۲- محمد آرین خلیلیان(۱ سال درکلاسهای مرکز آموزشی صد شو حضور داشته)

۵۳- سیاوش جان نثاری(۲ سال درکلاسهای مرکز آموزشی صد شو حضور داشته)

۵۴- عرفانه صفریان(۱ سال درکلاسهای مرکز آموزشی صد شو حضور داشته)

۵۵- آبتین پور آقالو(۱ سال درکلاسهای مرکز آموزشی صد شو حضور داشته)

۵۶- امیر محمد غندالی(۱ سال درکلاسهای مرکز آموزشی صد شو حضور داشته)

اسامی قبول شدگان آزمون تیزهوشان ششم ۹۹- ۹۸ موسسه آموزشی صد شو(کلاسهای آنلاین)

۵۷- مرتضی کرامتی تبار(حضور در کلاسهای آنلاین به مدت ۲ سال)

۵۸- نیما منتظریان یزدی(حضور در کلاسهای آنلاین به مدت ۱سال از کرمانشاه)

۵۹- سمانه عطارزاده کردیانی(حضور در کلاسهای آنلاین به مدت ۱سال از شهر مشهد)

۶۰- هنگامه بدخشانی(حضور در کلاسهای آنلاین به مدت ۱سال از شهر ارومیه)

۶۱ – سارا امیری(حضور در کلاسهای آنلاین به مدت ۱سال از شهر قم)

۶۲- حمید سلحشور(حضور در کلاسهای آنلاین به مدت ۲سال از شهر ساری)

۶۳- پارمیدا یحیی پور(حضور در کلاسهای آنلاین به مدت ۱سال از شهر اهواز)

جهت ارتباط با مشاورین مرکز آموزشی صد شو  و رزرو کلاسهای آمادگی تیزهوشان با شماره ۸۸۲۸۸۰۵۷-۰۲۱ تماس حاصل نمایید.

درباره دکتر علی طهرانی

دکتر علی طهرانی، فارغ التحصیل دکترای برق الکترونیک از دانشگاه تهران، مدرس مدارس علامه حلی تهران و سرگروه طراحان سوالات ریاضی تیزهوشان و کنکور سراسری،عضو هیئت علمی پژوهشگاه دانشهای بنیادی (IPM)، عضو انجمن ریاضی ایران، مولف کتب ریاضی و استعداد تحلیلی، مشاور ارشد کنکور سراسری در مدارس تیزهوشان تهران،مدرس پروازی جهت تدریس ریاضی کنکور و تیزهوشان

پاسخ بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button
Visit Us On YoutubeVisit Us On Instagram